język angielski język niemiecki

Kancelaria podpisała z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowę o realizację projektu szkoleniowego pn. "Przygotowanie szerokopojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013". Projekt wdrażany będzie w okresie marzec - czerwiec 2008. Kancelaria prowadziła będzie rekrutację uczestników szkoleń oraz zapewni ich merytoryczną obsługę na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Przedsięwzięcie kierujemy do pracowników samorządowych, klubów i organizacji sportowych. Więcej informacji udziela i zapisy przyjmuje Magdalena Żyszkowska-Osińska.