język angielski język niemiecki

Debata on-line: partnerstwo publiczno-prywatne

Zapraszamy do udziału w pierwszej debacie on-line poświęconej partnerstwu publiczno-prywatnemu, organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce: znana przeszłość, jaka przyszłość?”. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele PARP, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - Partnera projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” oraz Rafał Cieślak - ekspert z zakresu PPP. Zapraszamy na transmisję on-line, która będzie miała miejsce 14 grudnia br. w godzinach 10-11.30 na stronie www.parp.gov.pl.