język angielski język niemiecki

W Lublinie odbyło się kolejne szkolenie prowadzone pod marką Projekt Hotel, skierowane do branży świadczącej usługi turystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw hotelarskich. Kancelaria jest jednym z autorów szerokiego programu edukacyjnego na rzecz rozwoju hotelarstwa w Polsce. Projekt Hotel będzie także obecny na targach "Ciepły Bałtyk" w dniach 10-12.04.2008 r.